POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Com protegim les vostres dades?

Totes les dades tractades per DERBY HOTELS COLLECTION, SL, estan protegides per mesures físiques, tècniques i organitzatives per restringir l'accés a la informació al personal autoritzat, i se'n garanteix la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat.
Únicament demanem aquelles dades que són imprescindibles per complir amb la finalitat del seu tractament.
L'usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que facilita a DERBY HOTELS COLLECTION, SL, i es compromet a comunicar-ne qualsevol alteració.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
En compliment del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que el responsable del tractament de les vostres dades és DERBY HOTELS COLLECTION, SL, amb domicili social al carrer de València, 284, 08007, Barcelona.
FINALITAT
Les vostres dades es tractaran amb una o diverses de les finalitats següents:
  1. GESTIONAR UN PRESSUPOST O UNA RESERVA COM A PARTICULAR: en cas que sol·liciteu un pressupost per a la celebració d'un esdeveniment o una reserva d'habitació en un dels nostres hotels, apartaments o hotels apartament — com a particular — a través dels formularis «Ofertes» o «Sol·licitud de pressupost», les vostres dades es tractaran amb la finalitat de facilitar-vos la informació necessària per formalitzar la contractació de la vostra petició o reserva, així com per gestionar la relació comercial/contractual i els processos de cobrament i comptabilitat dels serveis que contracteu finalment.
  2. GESTIONAR LA RELACIÓ AMB AGÈNCIES I EMPRESES: en cas que vulgueu tenir accés a les tarifes i a les condicions per a professionals (a través del formulari «Agències i empreses») en la contractació d'allotjaments i en l'organització de reunions i esdeveniments, les vostres dades seran tractades amb la finalitat de facilitar-vos la informació necessària per formalitzar la contractació dels serveis desitjats, així com per gestionar la relació comercial/contractual i els processos de cobrament i comptabilitat dels serveis que finalment contracteu i/o el pagament de les comissions i els honoraris generats.
  3. FACILITAR-VOS INFORMACIÓ O PARTICIPAR EN ESDEVENIMENTS PROMOCIONALS O EN EL BLOG: en cas que sol·liciteu informació específica i/o general, periòdica o no, o vulgueu participar en algun esdeveniment promocional o en el blog mitjançant un dels formularis següents: «Contacte», «Newsletter», «Blog» i/o «Login Àrea privada / Premsa», les vostres dades es tractaran per proporcionar-vos informació sobre tots els serveis del grup DERBY HOTELS COLLECTION, incloent-hi el Museu Egipci i la Fundació Arqueològica Clos, que puguin interessar-vos — fins i tot per mitjans electrònics — i per facilitar-vos també la participació en esdeveniments promocionals o en el blog.
  4. GESTIONAR LA VOSTRA CANDIDATURA PER A UNA VACANT LABORAL: en cas que vulgueu optar a una vacant d'ocupació dins del grup DERBY HOTELS COLLECTION (incloent-hi el Museu Egipci la Fundació Arqueològica Clos) i enviar-nos el seu currículum a través del formulari «Ofertes de treball», les vostres dades es tractaran per gestionar el procés de selecció.
DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES
Les vostres dades podran ser comunicades i/o transferides internacionalment a administracions públiques i autoritats, i a altres terceres persones per obligació legal, així com a qualsevol empresa o entitat pròpia o col·laboradora del grup DERBY HOTELS COLLECTION (incloent-hi el Museu Egipci i la Fundació Arqueològica Clos) i a altres terceres persones quan sigui necessari per al compliment de les finalitats especificades. 
En cas que assistiu a un esdeveniment promocional, és possible que la vostra imatge personal sigui captada mitjançant fotografia i/o vídeo amb finalitats promocionals i difosa en el web o en els mitjans de comunicació, de manera que haurem de tenir la vostra autorització expressa per al seu ús atemporal, sense límits geogràfics i de manera gratuïta; en cas contrari, no podrem garantir la vostra assistència als esdeveniments.
BASES DE LEGITIMACIÓ
  1. Si la finalitat del tractament és GESTIONAR UN PRESSUPOST O UNA RESERVA COM A PARTICULAR: la base jurídica que fa legítim aquest tractament i les comunicacions i possibles transferències internacionals és el contracte o precontracte del qual formeu part; i, també, el vostre consentiment exprés, que manifesteu de manera lliure, informada i clarament afirmativa en acceptar aquesta política de privacitat i en omplir el formulari, pel que fa a qualsevol altra finalitat que pugui no estar legitimada pel contracte o precontracte.
  2. Si la finalitat del tractament és GESTIONAR LA RELACIÓ AMB AGÈNCIES I EMPRESES: la base jurídica que fa legítim aquest tractament i les comunicacions i possibles transferències internacionals és el contracte o precontracte del qual vostè i la seva empresa formeu part; i, també, el vostre consentiment exprés, que manifesteu de manera lliure, informada i clarament afirmativa en acceptar aquesta política de privacitat i en omplir el formulari, pel que fa a qualsevol altra finalitat que pugui no estar legitimada pel contracte o precontracte.
  3. Si la finalitat del tractament és FACILITAR-VOS INFORMACIÓ O PARTICIPAR EN ESDEVENIMENTS PROMOCIONALS O EN EL BLOG: la base jurídica que fa legítim aquest tractament i les comunicacions i possibles transferències internacionals és el vostre consentiment exprés, que manifesteu de manera lliure, informada i clarament afirmativa en acceptar aquesta política de privacitat i en omplir el formulari corresponent. En el cas que sol·liciteu l'assistència a un esdeveniment promocional, també manifesteu el vostre consentiment exprés al possible ús de la vostra imatge personal (captada mitjançant fotografia o vídeo) de manera lliure, informada i clarament afirmativa en omplir el formulari específic corresponent.
  4. Si la finalitat del tractament és GESTIONAR LA VOSTRA CANDIDATURA PER A UNA VACANT LABORAL: la base jurídica que fa legítim aquest tractament i les comunicacions i possibles transferències internacionals és el vostre consentiment exprés, que manifesteu de manera lliure, informada i clarament afirmativa en acceptar aquesta política de privacitat i omplir el formulari corresponent, i facilitar el vostre currículum.
ÚS I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Si no ens proporcioneu totes les dades sol·licitades en el formulari corresponent, és possible que no puguem satisfer la vostra sol·licitud. En qualsevol cas, no s'elaboraran perfils ni s'adoptaran decisions individuals de manera automatitzada a partir de les vostres dades.
En aquells tractaments legitimats mitjançant el vostre consentiment exprés, les vostres dades es conservaran fins que en sol·liciteu la supressió o revoqueu aquest consentiment, tret en el cas dels candidats que ens facin arribar el seu currículum; en aquest cas, la informació es destruirà de manera segura en un termini màxim d'un any, un cop acabat el procés de selecció.
Si la base de legitimació és un contracte o precontracte, les vostres dades es conservaran mentre siguin necessàries per mantenir-lo vigent i fins a cinc anys després del seu venciment o fins que prescrigui qualsevol obligació legal de conservar-les.
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Teniu dret a revocar qualsevol consentiment que hàgiu atorgat i a accedir a la informació que tenim de vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, a oposar-se al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament o a demanar la portabilitat de les seves dades. Per fer-ho, només ho heu de comunicar mitjançant un escrit signat, adjuntant una fotocòpia de qualsevol document oficial vàlid que acrediti la vostra identitat (DNI, passaport) adreçat a: PROTECCIÓ DE DADES - DERBY HOTELS COLLECTION, SL, carrer de València, 284, 08007, Barcelona. Tel. +34 93 366 88 00. Adreça electrònica: marketing@derbyhotels.com.
També teniu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, caldrà que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia de DNI, passaport o document oficial equivalent de la persona representant i de la persona representada.

Reserva online

24 jul.
25 jul.
2

Reserveu per telèfon

+44 (0) 207 262 0022

Subscriu-te a la newsletter

El nom és requerit
Els cognoms són requerits
E-mail
Seleccioneu un idioma
Heu d'acceptar les condicions legals

Moltes gràcies

La subscripció a la newsletter s'ha desat correctament.